RAAPPS a remis un comunicat referitor la informațiile apărute în spațiul public despre imobilul din B-dul Aviatorilor. Instituția spune că planurile, simulările și imaginile interioare vehiculate sunt doar speculații.

„Urmare informațiilor apărute în mass media, referitoare la imobilul aflat înadministrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, situat în B-dul Aviatorilor nr. 86, facem următoarele precizări menite săclarifice situația privind lucrările de ”reabilitare, modernizare și refuncționalizare imobil”: Planurile, simulările și imaginile interioare vehiculate în spațiul public nu corespund documentației avizate, fiind rezultatul unor simple speculații. Sumele plătite pentru lucrările executate, până la data prezentei, sunt în cuantum de 2.100.000 Lei.

Raportat la suma inclusă în contractul de execuție lucrări, precizăm că aceasta reprezintă valoarea maximală a lucrărilor, plățile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate. Estimarea lucrărilor, înainte de semnarea contractului, a fost efectuată după trecerea în revistă a degradărilor vizibile, și în baza costurilor lucrărilor de consolidare și amenajări la construcții de același tip și realizate în aceeași perioadă.

Imobilul a fost construit în perioada 1960-1965, înainte de existența unor norme generale de proiectare antiseismică, prezintă degradări majore și sunt necesare lucrări ample de consolidare, prin introducerea de elemente structurale care dublează/întăresc structura existentă. Subliniem în acest context faptul că Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (R.A.-A.P.P.S.) are în administrare un patrimoniu vast, printre care și clădiri istorice, considerate bijuterii arhitecturale, monumente istorice cu valoare de patrimoniu cultural, unele încadrate în clasa de risc seismic I sau II, situate în zone centrale ale Bucureștiului, pe care și-a propus să le consolideze, identificând diferite surse de finanțare.

În acest sens au fost inițiate demersuri privind consolidarea și eficientizarea energetică a unui număr de 7 clădiri aflate în administrarea sa, dintre care 4 monumente istorice, fiecare cu specificul propriu, urmând a se lua măsuri, progresiv, pentru realizarea intervențiilor si la alte clădiri. Pentru aceste imobile a fost accesat Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, în prezent întocmindu-se documentația în vederea semnării contractelor de finanțare.

Lucrarea ce urmează a fi executată la imobilul în discuție face parte din strategia de consolidare și conservare a patrimoniului statului, prin realizarea investițiilor la imobilele emblematice/monumente istorice, și este finanțată exclusiv din fondurile proprii ale R.A.-A.P.P.S, nefiind accesate fonduri bugetare.

Veniturile obținute din activitatea regiei se utilizează, cu precădere, pentru realizarea investițiilor la imobilele aflate în administrarea sa, precum și în vederea asigurării cheltuielilor pentru întreținerea și administrarea întregului patrimoniu, astfel încât să se poată asigura fondurile necesare realizării acestor activități. Menționăm faptul că, pentru imobilul situat în B-dul Aviatorilor nr. 86 nu a fost înregistrată nicio solicitare privind atribuirea/închirierea acestuia, stabilirea destinației acestui imobil nefiind în competența R.A-A.P.P.S. Privitor la imobilul situat în B-dul Aviatorilor nr. 86, facem următoarele precizări: Imobilul situat în B-dul Aviatorilor nr. 86 este format din clădire principală cu regimul de înălțime S+P+Et și construcții anexe parter, împrejmuire și utilități.

Imobilul se află în patrimoniul R.A.- A.P.P.S., legea impunând administratorilor de imobile să acționeze în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor proprietate a statului. Construit în perioada 1960-1965, cel mai probabil de echipa arh. Cezar Lăzărescu, imobilul a fost proiectat și implicit utilizat în acea perioada ca locuință, din anul1993 nemaifiind efectuate reparații majore. Datorită amplasării în cadrul Zonelor Construite Protejate și a zonei de protecție a Parcului Regele Mihai, anului construcției și stilului arhitectural, pe lângă lucrările deconsolidare obligatorii a se efectua pentru ca imobilul să fie utilizat în condiții de siguranță, este necesar a se respecta și cerințele privind protecția monumentelor istorice – Legea nr. 422/2001, precum și Legea nr. 372/2005, cu modificările și completărileulterioare – privind performanța energetică a clădirilor.

Principalele lucrări de restaurare ce se efectuează la imobil sunt conform Anexei 4 a Certificatului de Urbanism, document care impune o serie decondiționări specifice, precum și în acord cu legislația aplicabilă regimului juridical imobilului: Recondiționarea fațadelor principală, laterale și parțial posterioară, precum șicele ale construcțiilor anexe, placate cu plăcute ceramice. Termoizolarea interioară cu tencuieli termoizolante, care să păstrezecaracteristicile fizice ale pereților inițiali, având în vedere obligativitatea restaurăriifațadelor. Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din lemn cu eficiență energeticăridicată și reintroducerea rulourilor exterioare.Înlocuirea tâmplăriei exterioare din inox cu tâmplarie din inox cu eficiență energetică ridicată.

Conservarea și recondiționarea zonelor cu elemente din piatră naturală, marmurăde Alun și travertin de Geoagiu, care provin din cariere ce nu se mai exploatează laaceastă dată.Conform dispozițiilor legale, pentru clădirile care se renovează aprofundat,consumul de energie trebuie acoperit în proporție de minimum 30% cu energie dinsurse regenerabile.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe s-a avut în vedere, din punct de vedereconstructiv: reabilitarea termică a pereților exteriori, a tâmplăriei exterioare,termoizolarea acoperișului terasă etc. Din punct de vedere al instalaților și echipamentelor s-a avut în vedere: refacereaîn totalitate a traseelor de instalații termice, sanitare, electrice, curenți tari și slabi, aechipamentelor de încălzire și de preparare a apei calde menajere, pentru a fi integrateîn noile sistemele, respectiv panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură, colectoaresolare etc.

Cu privire la contractele de vânzare – cumpărare încheiate între R.AA.P.P.S. și Partidul Național Liberal (P.N.L.), facem precizarea că P.N.L. abeneficiat de prevederile Legii nr. 90/2003 – privind vânzarea spațiilor aflate înproprietatea privată a statului, a unităților administrativ teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice. Potrivit prevederilor art.12^2 din H.G. nr. 927/2003 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003, sumele obținute din vânzarea imobilelor având destinația de sedii ale partidelor politice, se virează integral la bugetul de stat. În consecință, R.A. –A.P.P.S. nu reține nicio sumă din aceste încasări”, a transmis RAAPPS.

Articolul precedentDecizie RADICALĂ. Aliații UE și NATO ar putea fi condiționați să sprijine militar Ucraina cu 0,25% din PIB
Articolul următorDe ce refuză Nicușor Dan fuziunea ELCEN-Termoenergetica. Sebastian Burduja: „Nu este un moft, ci o necesitate!”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau