Sursa foto: Turnul cu stiri

Inspecția Muncii a controlat mai multe unități de reparare a mașinilor, depistând grave abateri de la legislație. Inspectorii au dat amenzi de aproape 1 milion de lei.

Inspectorii de muncă au depistat peste 1.100 de deficienţe la angajatorii din domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor şi au aplicat amenzi de aproape un milion de lei, a anunţat, marţi, Inspecţia Muncii.

„Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi în privinţa de securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajatorii din domeniile întreţinerii şi reparării autovehiculelor s-a finalizat cu 1.288 de controale, în urma cărora au fost dispuse 667 sancţiuni contravenţionale, din care 138 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 938.600 de lei, din care 320.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost identificate 16 persoane care lucrau fără forme legale”, se arată într-un comunicat al instituţiei, transmis AGERPRES.

Obiectivele campaniei au fost eliminarea riscurilor la care ar putea fi expuşi angajaţii şi respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

Astfel, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate 553 de secţiuni contravenţionale din care amenzi în valoare totală de 523.500 de lei. Pentru neconformităţile constatate, inspectorii de muncă au dispus scoaterea din uz a 37 de echipamente de muncă, iar pentru un loc de muncă a fost dispusă sistarea activităţii până la remedierea deficienţelor constatate.

În urma controalelor desfăşurate au fost constatate 1.163 de deficienţe, pentru care inspectorii de muncă au dispus tot atâtea măsuri cu termene concrete de remediere şi al căror mod de îndeplinire va fi monitorizat.

„Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: nerespectarea obligaţiei privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă; încălcarea, de către angajator, a obligaţiei privind evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind contractul de muncă cu timp parţial şi programul de lucru inegal; angajatorul nu a inclus în contractul individual de muncă toate elementele obligatorii a fi cuprinse, conform legii; nerespectarea prevederilor privind dovada acordării drepturilor salariale; nerespectarea dispoziţiilor privind regulamentul intern: întocmire, dispoziţii obligatorii, aducerea la cunoştinţa salariaţilor; nerespectarea prevederilor referitoare la datele transmise în REVISAL: transmiteri tardive sau incomplete, date eronate”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, cele mai frecvente neconformităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au vizat: instruirea incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; neasigurarea condiţiilor necesare în vederea aplicării măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; improvizaţii la instalaţia electrică, prize electrice fixate necorespunzător în perete, tablouri electrice deschise şi lipsa buletinului de verificare a împământării; instrucţiunile proprii neadaptate la particularităţile activităţilor şi ale locului de muncă, neafişarea instrucţiunilor pe echipamentele de muncă; lipsa fişelor cu date de securitate pentru substanţe chimice.

Au mai fost constatate nereguli referitoare la neasigurarea controlului medical periodic, instruirea insuficientă şi neadecvată privind activităţile desfăşurate în service-uri şi neasigurarea echipamentelor individuale de protecţie sau echipamente de muncă necorespunzătoare etc.

„Din analiza situaţiilor anterioare, raportate din teren de inspectoratele teritoriale de muncă, acest sector de activitate, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alături de construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, prestări de servicii, se numără printre domeniile de activitate care prezintă o fluctuaţie mare a personalului şi, implicit, o incidenţa mai mare a muncii nedeclarate sau subdeclarate. Rezultatele acestei campanii sunt îmbucurătoare, întrucât am constatat o diminuare considerabilă a cazurilor de muncă nedeclarată, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că tot mai mulţi angajatori, cât şi angajaţi conştientizează riscurile care derivă din utilizarea sau practicarea muncii nedeclarate”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Potrivit sursei citate, un alt aspect avut în vedere s-a referit la faptul că lucrătorii din acest sector de activitate sunt expuşi la o serie de riscuri de accidentare la locul de muncă, iar printre cele mai importante riscuri se numără cele de: intoxicare, electrocutare, şi solicitare fizică excesivă.

„În urma controalelor în teren au fost descoperite spaţii cu ventilaţie insuficientă, improvizaţii electrice sau de altă natură la echipamentele de muncă, perioade lungi în care angajaţii stau în picioare, utilizarea recipientelor sub presiune, manevrarea necorespunzătoare a substanţelor chimice dar şi manevrarea necorespunzătoare a autovehiculelor în incinta spălătoriilor. Din controalele desfăşurate în campaniile anterioare la unităţile din acest domeniu de activitate, s-a constatat că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă”, a adăugat Mihai Nicolae Ucă, în comunicatul transmis de Inspecţia Muncii.

Articolul precedentBogătașii au scăpat. Taxa pe marile averi, amânată până pe 30 septembrie
Articolul următor1 Mai, Ziua Muncii, dar și a micilor. Românii comandă de 7 ori mai mult față de o zi normală