Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care aprobă ordonanţa de urgenţă privind instituirea taxei de solidaritate pentru companiile din sectorul energetic. Contribuţia va fi plătită de firmele care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie promulgat de către șeful statului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 186/2022, prin care este instituit cadrul legal necesar aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2022/1854, în contextul îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce-i revin, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, în scopul asigurării finanţării investiţiilor în proiecte energetice strategice şi a resurselor necesare pentru protejarea populaţiei de efectele creşterii preţurilor la energie.

Încasările din contribuţia de solidaritate vor fi utilizate şi pentru finanţarea măsurilor de sprijin financiar pentru consumatorii finali de energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile, pentru a atenua efectele creşterii preţurilor.

OUG 186/2022 a stabilit cuantumul, modul de calcul şi destinaţia contribuţiei de solidaritate. 

„Sunt contribuabili obligaţi la plata contribuţiei de solidaritate plătitorii de impozit pe profit potrivit art. 13 şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor, care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu codurile CAEN: 0610 – „Extracţia ţiţeiului”, 0620 – „Extracţia gazelor naturale”, 0510 – „Extracţia huilei”, 1910 – „Fabricarea produselor de cocserie„ şi 1920 – „Fabricarea produselor obţinute prin rafinarea petrolului” şi care au ponderea acestor activităţi în cifra de afaceri de peste 75% inclusiv„, arată un articol al iniţiavei legislative.

Proiectul de lege a fost adoptat Cameră ca for decizional şi astfel legea merge la promulgare. 

Potrivit regulamentului european, aceasta taxă are caracter temporar.

Articolul precedentPlafonul de 9,4% din sistemul de pensii, care include și pensiile speciale, un obstacol pe viitor – Explicațiile lui Marcel Boloș
Articolul următorCâciu: Toate instituțiile financiare ne recomandă impozitarea progresivă – Ce spune de un acord FMI și „gaura” de la buget – Replica lui Cîțu