Guvernul va aproba, în ședința de joi a Executivului, o hotărâre care schimbă modul de calcul al ratelor de la programul „Prima casă”, Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi și Programul guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”.

1. Referitor la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare aprogramului „Prima casă”.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referintă calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumita perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare, astfel:

– rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

2. Referitor la Hotarârea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind referinta la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel:

– rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare.

3. Referitor la Hotarârea Guvernului nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioada, la care creditorul adauga marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel:

– rata dobanzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării.

Începând cu data de 2 mai 2019 au intrat în vigoare prevederile OUG 19 care modifică prevederile legale în domeniul contractelor de credit oferite consumatorilor. 

Astfel, pentru creditele acordate în monedă națională rata de dobândă va fi compusă din indicele de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare trimestrial, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică pe website-ul Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie aritmetica a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzacţiilor de pe piaţa monetara interbancară, determinate pentru trimestrul anterior.

Acest indice de referință se aplică creditelor noi acordate consumatorilor după această dată, la refinanțarea creditelor acordate consumatorilor aflate în derulare la această dată, precum și contractelor aflate în derulare cu acordul părților formalizat prin act adițional la contractul de credit.

Articolul precedentRomânia reciclează de 8 ani doar 14% din deșeurile municipale
Articolul următorROBOR la 3 luni a scăzut la 3,25%