Producătorul de energie Nuclearelectrica, care operează centrala nucleară din Cernavodă, a realizat în primul semestru al anului un profit net de 290,66 milioane lei, mai mare cu 59,4% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Producţia brută de energie electrică a celor două unităţi operaţionale ale CNE Cernavodă a fost de 5.367.792 MWh în semestrul I al anului 2019, din care 4.918.714 MWh au fost livraţi în Sistemul Energetic Naţional, cu 1% mai mult faţă de prima parte din anul 2018.

Rezultatul din exploatare (EBIT) a înregistrat o creştere cu 69,2%, iar EBITDA o creştere cu 31,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în principal ca urmare a creşterii veniturilor din exploatare cu 20,1%, influenţate de creşterea cu 22% a veniturilor din vânzarea energiei electrice, arată raportul.

Veniturile din exploatare au crescut cu 20,1%, la 1,2 miliarde lei, determinate de creşterea cu 22,1% a preţului mediu ponderat al energiei electrice vândută în semestrul I al anului 2019 faţă de preţul mediu ponderat din semestrul I al anului 2018, în condiţiile vânzării unei cantităţi totale de energie electrică în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 similare cu cantitatea totală vândută în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 (scădere cu doar 1%).

În perioada de şase luni încheiata la 30 iunie, societatea a vândut aproximativ 0,1% din energie pe piaţa reglementată la preţ reglementat. Pentru anul 2019, pentru respectarea prevederilor OUG 114/28.12.2018, ANRE a emis Decizia nr. 326/2019, prin care stabileşte o cantitate de energie electrică de vândut de către SNN pe contracte reglementate de 1.377 GWh (din care 6,1 GWh pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019), urmând ca pentru anii următori obligaţiile de vânzare pe baza de contracte reglementate atribuite SNN să se stabilească la un nivel maxim de 65% din cantitatea de energie electrică livrată.

De asemenea, ANRE a stabilit prin respectiva decizie preţul reglementat care trebuie practicat în 2019, respectiv 188,33 RON/MWh, valoare netă de tariful pentru serviciul de transport al energie electrice achitat către Transelectrica pentru introducerea energiei electrice în reţeaua de transport a energiei electrice.

Valoarea totală a programului de investiţii al SNN pentru anul 2019 este de 256,54 milioane lei (fără componenta alocată plăţii serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 6/20.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNN.

Gradul de realizare a investiţiilor la sfârşitul lunii iunie a fost de 53,4% (circa 137 milioane lei).

”Ca şi în anii anteriori, Nuclearelectrica şi-a structurat programul de dezvoltare investiţii pe obiective definite în raport cu nevoile sucursalelor de producţie (CNE Cernavodă şi FCN Piteşti), astfel încât să obţină un nivel cât mai ridicat de utilizare al capacităţii de producţie (EAF Energy Availability Factor) în condiţiile respectării normelor de securitate nucleară şi a menţinerii pe termen lung a nivelului de excelenţă în exploatarea centralei. Totodată, programul de dezvoltare urmăreşte să răspundă necesităţii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atât de natură economică (reduceri de consumuri specifice, îmbunătăţirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficienţei) cât şi de natură juridică, fiind necesare implementarea unor îmbunătăţiri asociate securităţii nucleare, protecţiei mediului şi securităţii muncii, acestea reprezentând cerinţe imperative, venite din partea autorităţilor de reglementare din domeniu”, se precizează în raport.

Cele două unităţi de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării. Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participaţie de 82,49%.

Compania are o capitalizare de 3,52 miliarde lei.

Articolul precedentINS: Economia a crescut cu 4,8% în primul semestru din 2019
Articolul următorProducţia industrială a scăzut în iunie cu 6,6%