Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară Campania de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă diviziunile CAEN 05, 07, 08. Campania de control este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU, și se desfășoară în perioada 27 ianuarie – 27 februarie 2023, în toate județele în care există întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră.

Inspectorii de muncă vor controla toate exploatările miniere existente pe teritoriul fiecărui judeţ și vor verifica următoarele:

  • modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria extractivă;
  • modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității în special, în ceea ce privește asigurarea: – echipamentului colectiv și individual de protecție;- transportului la și de la locurile de muncă; – echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate;
  • modul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie din industria extractivă îşi desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile;
  • modul în care angajatorii aplică practic prevederile H.G. nr. 1049/2006 în industria extractivă, informarea şi consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă;
  • modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, despre această campanie:

”Având în vedere dispoziția dată de prim-ministrul Guvernului României, dl. Nicolae Ciucă, în ședința de guvern din data 26.01.2023, începând cu data de 27.01.2023 în toate unitățile care desfășoară activități economice încadrate în codurile CAEN: 05, 07 și 08 se desfășoară activități de control în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru desfăşurarea acţiunilor de control, fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit tematici specifice, în funcţie de societatea ce urmează să fie controlată, după anumite criterii, cum ar fi: specificul activității miniere (de suprafață sau subteran); în funcție de neconformitățile identificate la controalele anterioare și de cele mai frecvente cauze de producere a accidentelor de muncă.

Am dispus ca, alături de toți inspectorii de muncă din compartimentul SSM care, prin fişa postului, au repartizate aceste domenii economice pentru activitatea de control, să fie angrenați în această acțiune de control și ceilalți inspectori de muncă, cu prioritate cei specializați în domeniul electric, mecanic, precum și cei care au absolvit cursurile de perfecționare în domeniul materialelor pirotehnice.

Totodată, această acţiune este motivată și de evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, având drept consecință creșterea numărului de accidente de muncă. În industria extractivă, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: explozia amestecurilor de gaze care se formează în timpul activității de exploatare minieră în subteran; echipamentele de muncă nedotate cu protecții care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acțiune; incendii provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare și a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât și subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere și activitatea de transport la și de la locurile de muncă, cum ar fi căi de acces și de circulație neconforme, mijloace de transport neadecvate etc.

Din cauza riscurilor specifice acestei activități, se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în industria extractivă, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Considerăm că este necesară atât o instruire adecvată, precum și o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securității și sănătății la locul de muncă.”

 

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentDepozitele de gaze, golite rapid în România – Avertismentul specialiștilor în energie, în plină iarnă
Articolul următorGazele din Marea Neagră ajung în Ungaria! România a cumpărat un zăcământ cu gazul deja vândut

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau