Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6888 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1657 lei), informează INS.

În luna decembrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4938 lei, cu 6,0% mai mare decât în luna noiembrie 2018.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2957 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 165 lei (+5,9%).

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,5%.

Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 108,9%, iar indicele câştigului salarial real a fost de 105,7% pentru luna decembrie 2018 faţă de luna precedentă.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
• cu 51,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 38,7% în depozitare şi activităţi
auxiliare pentru transport;
• între 18,5% şi 23,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de
pensii), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria
metalurgică, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,
fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive;
• între 10,0% şi 15,5% în tranzacţii imobiliare, telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport,
colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, captarea,
tratarea şi distribuţia apei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia
celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de
asigurare şi fonduri de pensii, transporturi terestre şi transporturi prin conducte;
• între 7,5% şi 10,0% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor
farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv
repararea autovehiculelor şi motocicletelor)

Articolul precedentDoi giganți bursieri se bat pentru preluarea bursei din Oslo
Articolul următorExporturile, în creștere, dar deficitul se menține