Deficitul de cont curent a depășit, în primele opt luni, 7 miliarde de euro

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în perioada ianuarie – august 2019 un deficit de 7 miliarde de euro, comparativ cu 6, 1 miliarde de euro în perioada ianuarie – august 2018.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2, 081 miliarde de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 357 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 963 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 215 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2019, datoria externă totală a crescut cu 9, 1 miliarde de euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 74, 3 miliarde de euro la 31 august 2019 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,9 la sută față de 31 decembrie 2018;

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 31 august 2019,  nivelul de 34, 6 miliarde de  euro, adică 31,8 la sută din totalul datoriei externe, în creștere cu 9,7 la sută față de 31 decembrie 2018.