Cum îi lovește noua lege pe proprietarii de apartamente și președinții de bloc

Președinții asociațiilor de proprietari au dreptul să pună ipotecă pe apartamentele restanțierilor, conform unei legi cu aplicare de anul acesta.

Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor aduce modificări substanțiale vechii legi și impacteaza peste 130.000 de asociații de proprietari din România, din care 22.000 din București

„Modificările, dacă nu sunt cunoscute de marea masă a populației, pot aduce prejudicii grave atât din punct de vedere financiar, moral sau de orice natură atât celor care trebuie să o implementeze, vezi președinții de asociații de proprietari, cât și locatarilor care se pot trezi în situații critice, până într-acolo încât își pot pierde locuințele”, a declarat Ottavio Șerbănescu, CEO la compania de administrare immobile Cresida.

„Noua lege pune presiune pe președinții de bloc îngreunând activitatea acestora. Încălcarea sau neducerea la îndeplinire a acestor norme va atrage după sine amenzi usturătoare care vor putea cădea în sarcina administratorului sau președintelui de bloc”, a mai spus Șerbănescu.

Debitele mai vechi de 3 luni

Conform noii legi, una dintre cele controversate norme este cea cu privire la faptul că președintele sau administratorul asociației de proprietari are obligația solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, după această sesizare birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite în cartea funciară a locuințelor sau spațiilor cu altă destinație, astfel conform  art 80 asociația de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor și altor spații proprietăți individuale ale proprietarilor din condominiu, precum și un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

De asemenea, pentru aceleași creanțe, asociația de proprietari beneficiază de un privilegiu general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele și celelalte spații proprietăți individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate.

Astfel, ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea președintelui asociației de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuție din care rezultă suma datorată cu titlu de restanță. Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea președintelui asociației de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanței ori a altui înscris prin care asociația confirmă plata sumei datorate.

”Este știut că perioada de iarnă este foarte dificilă pentru mulți locatari, cheltuielile cu întreținerea depășind de multe ori veniturile acestora, astfel noua lege va pune multă presiune pe președinții și administratorii de blocuri și implicit va crea situații conflictuale între cei dintâi și locatarii cu probleme”, spune Ottavio Șerbănescu.

Greutăți pentru administratorii de bloc

Legea cuprinde și modificări care vor îngreuna munca administratorilor de bloc, în viziunea reprezentanților companiei Cresida.

Astfel, asociațiile sunt obligate să prezinte proprietarilor fotocopii ale documentelor solicitate. Dacă un proprietar solicită toate documentele asociației din ultimii 10 ani, președintele trebuie să meargă la un centru de copiere, să facă fotocopii după 120 de dosare a câte 40-50 de pagini fiecare, pe banii solicitantului și să i le pună la dispoziție în termen de 5 zile, Altfel, e amendat cu o suma cuprinsă între 2500 și 5.000 de lei.

Totodată, se îngreunează convocarea adunărilor generale – tabel convocator obligatoriu, iar celor ce nu semnează tabelul convocator trebuie să li se trimită scrisori recomandate cu conținut declarat și confirmare de primire. Astfel, convocarea unei adunări generale este o cheltuiala importantă pentru asociațiile cu un număr mare de apartamente. În plus, dacă nu trimiți scrisori, ești amendat.

Nu se mai pot încredința spre folosință exclusivă (chiar și contra cost) părți din proprietatea comună către proprietari, deoarece este necesar acordul tuturor proprietarilor (100%), lucru imposibil de realizat în practică. În schimb acest lucru se poate face către terți, deoarece este necesar doar acordul a 2/3 dintre membri.

Casierul trebuie să emită chitanță separată pentru fiecare fond. Dacă sunt trei-patru fonduri într-o luna, casierul trebuie să emită 4-5 chitanțe pentru fiecare proprietar.

Președintele e obligat să meargă personal la oficiul de cadastru pentru înscrierea/radierea ipotecii în cazul restanțierilor. Altfel riscă o amendă de 2500 la 5.000 de lei.

Articolul precedentIsărescu este convins că anul acesta BNR va duce inflația sub 3,5%, dar se teme de dobânzi
Articolul următorConcurența învinge în instanță două companii din piața media

Comments are closed.