Mai multe ministere pierd bani în 2019, potrivit proiectului de buget publicat de Guvern joi seara.

Bugetul Ministerului pentru mediul de afaceri scade cu 28,9%, cel al Comunicațiilor cu 20,2% și ministerul Energiei -13%.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB.

Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB. Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Principalele obiective ale bugetului pe anul 2019, potrivit MFP, sunt:
Susținerea investițiilor publice – prin alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,57% din PIB.
Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează:
– Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei;
– Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investitii :
1,1 miliarde lei
– investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei;
– investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei
aferente proiectelor finanțate din fonduri europene
– investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

  • Sanătatea – suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu cca. 5 miliarde faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 12% (exclusiv subvenția de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

„S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiții și echipamente în spitale, în special pentru achițizia de incubatoare și ecografe și 305,3 milioane lei din împrumutul
acordat de BIRD achiziției de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie. Educație – s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive”, spune MFP.

De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din învătâmăntul preuniversitar.
În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru aparare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO.
Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 – ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a
Bugetului asigurărilor sociale de stat.
În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei. S-au alocat în bugetele instituţiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.
Articolul precedentEY: Oamenii de afaceri români, mai îngrijorați decât managerii străini
Articolul următorProiect buget 2019. Guvernul NU le mai plătește bugetarilor orele suplimentare