Curtea Constituţională a României va discuta pe 16 ianuarie sesizarea PNL referitoare la legea privind aprobarea OG 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal.

Pe 7 decembrie, PNL a sesizat Curtea Constituţională cu privire la respectivul act normativ. Potrivit sesizării, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Codului fiscal, în sensul introducerii salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, ca bază lunară de calcul la stabilirea acestor contribuţii.

„Sunt avute în vedere veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al căror nivel se situează sub acela al salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Scopul măsurilor propuse constă în descurajarea angajatorilor care, în încercarea acestora de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte individuale de muncă cu timp parţial inclusiv pentru acele situaţii care ar impune, din perspectiva naturii activităţii desfăşurate, un program de muncă cu normă întreagă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare”, se arată în sesizare.

Liberalii spun că acest proiect încalcă dispoziţiile Legii 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu consecinţa nerespectării art. 151 din Constituţie, deoarece, prin conţinutul său juridic, reglementează în domeniul legilor organice.

„În opinia noastră, prin soluţia normativă aleasă, Guvernul României a modificat regimul juridic aplicabil contractelor individuale de muncă cu timp parţial. (…) Conform Legii nr.161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Ordonanţa Guvernului României nr.4/2017 are caracter ordinar. Pe cale de consecinţă, având caracter ordinar, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 4/2017 nu puteau modifica norme cu caracter organic”, se arată în text.

PNL mai menţionează că legea de aprobare a OG 4/2017 încalcă articolul 1 din Constituţie sub aspectul nerespectării principiului securităţii juridice.

Articolul precedentDeficitul comercial se adânceşte. Importurile masive ale României ajută statele din jur
Articolul următorInvestițiile, în scădere cu 1,5% față de perioada similară din 2017