BNR semnalează pericolul creșterii riscului de nerambursare a creditelor populației

Posibilitatea de nerambursare de către populație a creditelor în 2018 arată un procent de 3,1 la sută pentru creditul de consum negarantat, față de 2,7% în decembrie 2017, și de 0,6% la creditul ipotecar, în creștere cu 0,4%, față de anul trecut, prognozează Banca Națională a României, în Raportul anual de activitate pe 2017.

La finele lunii mai totalul creditelor acordate personelor fizice era de 127,045 miliarde (lei, euro și alte valute), din care 68,878 miliarde (lei, euro și alte valute) erau credite pentru locuințe.

”Modelele prognozează pentru decembrie 2018 o rată de nerambursare de 0,6 la sută pentru creditul ipotecar (în creștere de la 0,4 la sută) și de 3,1 la sută pentru creditul de consum negarantat (față de 2,7 la sută în decembrie 2017). Analiza probabilității de nerambursare aferente populației, estimată pentru perioada decembrie 2017 – decembrie 2018, indică o creștere a neperformanței pentru creditul ipotecar și evoluții mixte pentru creditul de consum negarantat (scădere în prima parte a anului 2018, urmată de creșterea acesteia în a doua jumătate)”, se arată în raport.

În contextul accelerării creditării populației de către instituțiile financiare nebancare
(IFN), BNR a acționat în anul 2017 pentru întărirea cadrului de reglementare și
supraveghere aplicabil acestui segment al sistemului financiar. Întrucât îndatorarea
populației a ajuns la un nivel preocupant din perspectiva atât a vitezei de creștere,
cât și a nivelului și a distribuției în funcție de venitul debitorilor, extinderea sferei de
supraveghere prudențială a băncii centrale asupra unui număr mai mare de IFN este
de natură să asigure premisele pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor de către
acestea. Modificări importante aduse cadrului de reglementare vizează instituirea
unor criterii mai stricte pentru înscrierea în Registrul Special al BNR și a unor cerințe
privind constituirea unui necesar suplimentar de fonduri proprii (la un nivel de 2/3 din
valoarea creditelor) de către acele IFN care acordă credite în condiții de prudență
scăzută.

În aceste condiții, creșterea gradului de îndatorare a continuat să reprezinte o
preocupare a Băncii Naționale a României, în special față de categoriile cu venituri
reduse. Analiza gradului de îndatorare la nivel individual (evaluată pe baza
indicatorului debt service-to-income, DSTI) arată un decalaj important, mai ales în cazul
debitorilor cu venituri scăzute și credite ipotecare. Astfel, gradul de îndatorare mediu
al persoanelor cu credite ipotecare și venituri sub salariul mediu pe economie era în
decembrie 2017 de 51 la sută comparativ cu doar 20 la sută în cazul persoanelor cu
venituri peste dublul salariului mediu pe economie, subliniază doumentul.

Dinamica în cazul creditului acordat populației a fost relativ mai redusă (6,4 la sută în termeni nominali, față de 5,5 la sută în 2016), aceasta atingând, totuși,
vârful ultimilor opt ani, și continuând să o devanseze pe cea a împrumuturilor
acordate companiilor; creșterea a fost susținută de avansul robust, la valori de două
cifre, al creditelor noi acordate acestui segment29 (inferior totuși celui din 2016),
beneficiind însă și de relativa diminuare a volumului operațiunilor de externalizare
a creditelor neperformante, se artă în Raport.

Creditele pentru consum și alte scopuri au avansat însă într-un ritm mult mai
temperat, relativa revigorare a acestora din primele trei trimestre ale anului – soldată
cu reintrarea dinamicii anuale în teritoriul pozitiv în luna mai (pentru prima oară în
ultimii cinci ani) și creșterea ei la 2,7 la sută în septembrie – fiind succedată spre
finele anului de o încetinire, pe fondul relativei deteriorări a așteptărilor populației
privind situația financiară și locul de muncă.

Analiza comportamentului de plată al persoanelor fizice arată o îmbunătățire în cazul
creditelor ipotecare și o înrăutățire în cazul creditelor de consum negarantate. Astfel,
numărul de debitori noi cu întârzieri de peste 90 de zile a scăzut în cazul creditului
ipotecar și al creditului de consum cu garanții ipotecare (-19 la sută, respectiv -31 la
sută), dar a crescut în cazul creditului de consum negarantat cu ipoteci (+17 la sută).
Mai mult, posibilele evoluții viitoare ale cadrului macroeconomic în condițiile
accentuării presiunilor inflaționiste indică o creștere a ratei de neperformanță pentru
perioada următoare.

Un grad mare de îndatorare pentru persoanele cu venituri scăzute este mai dificil de
susținut dacă acesta se datorează unui credit ipotecar (comparativ cu un credit de
consum), deoarece senzitivitatea indicatorului DSTI la o modificare a ratei dobânzii
este semnificativ mai mare. Astfel, o majorare cu 2 puncte procentuale a ratei
dobânzii conduce la o creștere cu aproximativ 6 puncte procentuale a gradului de
îndatorare în cazul unui credit ipotecar față de doar 1 punct procentual în cazul
creditului de consum. Această senzitivitate este transferată și asupra probabilității
de nerambursare. Astfel, o creștere cu 10 puncte procentuale a DSTI determină o
majorare a probabilității de nerambursare cu 6 la sută în cazul creditului ipotecar și
cu 3 la sută în cazul creditului de consum.

Raportul arată că probabilitatea de nerambursare a companiilor nefinanciare pentru
perioada decembrie 2017 – decembrie 2018 indică o majorare a acesteia la 3,5 la sută. La nivel sectorial, cele mai ample evoluții sunt estimate a fi avut loc în domenii de activitate cu puternic caracter ciclic, respectiv sectorul imobiliar și cel al construcțiilor

Persistența unor vulnerabilități structurale – subcapitalizare, rentabilitate scăzută, indisciplină la plată, apel facil la insolvență – limitează creditarea pe segmentul companiilor
nefinanciare, subliniază documentul.

Articolul precedentRomânia intră în lumea bună a UE. La cât de mult consumă
Articolul următorApelezi la agențiile de turism? Ce noi drepturi ai de la 1 iulie

Comments are closed.