BCR a înregistrat un profit net de 593,2 milioane de lei (125 milioane de euro) în 2019, în scădere cu 50,7% față de profitul net de 1.202,3 milioane de lei (258,3 milioane de euro) în 2018, ca urmare a constituirii unui provizion excepțional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuințe, în pofida celui mai bun rezultat operațional din ultimii cinci ani, susținut de o creștere puternică a creditelor.

Rezultatul operațional a crescut cu 9,3% la 1.786,9 milioane de lei (376,5 milioane de euro) în 2019, de la 1.635,4 milioane de lei (351,4 milioane de euro) în 2018, susținut de veniturile operaționale mai mari și de un control strict al costurilor.

Venitul net din dobânzi a crescut în 2019 în mod semnificativ cu 10,2%, până la 2.256,3 milioane de lei (475,5 milioane de euro), de la 2.047,2 milioane de lei (439,9 milioane de euro) în 2018, pe fondul unui mediu cu rate ale dobânzilor mai mari, cât și a creșterii creditelor și depozitelor clienților, îmbunătățirii structurii bilanțului contabil și costurilor mai mici de finanțare ca urmare a rambursării anticipate a finanțării intragrup.

Venitul net din comisioane a crescut cu 10,4%, ajungând la 780,6 milioane de lei (164,5 milioane de euro), de la 706,8 milioane de lei (151,9 milioane de euro) în 2018, mai ales ca urmare a unui rezultat mai mare din comisioane de administrare aferente conturilor curent și din comisioane generate din asigurări, precum și a rezultatelor bune din operațiunile cu numerar.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 21,1%, până la 352,4 milioane de lei (74,3 milioane de euro), de la 446,8 milioane de lei (96 millione de euro) în 2018.

Venitul operațional a crescut cu 6,2% până la 3.490,4 milioane de lei (735,5 milioane de euro)  de la 3.285,6 milioane de lei (706 milioane de euro) în 2018, determinat în principal de creșterea veniturilor nete din dobânzi și a celor din comisioane.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.703,5 milioane de lei (359 milioane de euro) în 2019, în creștere cu 3,2% față de 1.650,2 milioane de lei (354,6 milioane de euro) în 2018, mai ales ca urmare a contribuției anuale mai mari în anul 2019 la fondul de garantare a depozitelor.

Astfel, raportul cost-venituri a fost de 48,8% în 2019, față de 50,2% în 2018.

Costurile de risc și calitatea activelor

În ceea ce privește pierderea netă rezultată din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, BCR a consemnat o eliberare de provizion de 61,8 milioane de lei în 2019, față de o alocare de provizion  de 121,2 milioane de lei în 2018. Această evoluție a fost determinată de o formare foarte redusă de noi credite neperformante în special pe segmentul corporate, corelată cu un trend favorabil în ceea ce privește recuperările de la clienți neperformanţi și însănătoşirile, atât pe segmentul de retail, cât și pe cel corporate.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 4,1% în decembrie 2019, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, față de 5,8% în decembrie 2018. Această evoluție reflectă creșterea puternică a împrumuturilor acordate clienților și îmbunătățirea continuă a calității portofoliului, susținută de scăderea continuă a creditelor neperformante și un trend favorabil în ceea ce privește recuperările de la clienții neperformanţi și însănătoşirile. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a ajuns la 116,3% în decembrie 2019.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca, înainte de capitalizarea profitului pe anul 2019), în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), se afla în decembrie 2019 la nivelul de 20,4%, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 19,6% (Grup BCR, înainte de capitalizarea profitului pe 2019) în decembrie 2019 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group.

Articolul precedentConstantin Rudnițchi: Mica istorie a felului în care România a reușit să se împrumute la dobânzi negative
Articolul următorElectrica SA , profit în scădere cu 13,5% faţă de 2018