BCR a obținut un profit net de 267,9 milioane de lei (56,6 milioane EUR) în trimestrul 1 al anului 2019, în creștere cu 6% față de trimestrul 1 al anului 2018 pe fondul rezultatelor operaționale robuste, a costurilor de risc scăzute și a performanțelor bune pe toate liniile de business.

Rezultatul operațional a scăzut cu 11% față de trimestrul 1 al anului 2018, ajungând la 330,8 milioane de lei (69,9 milioane EUR), fiind afectat în principal de contribuția anuală mai mare la fondul de asigurări de depozite în 2019, în timp ce veniturile din exploatare s-au îmbunătățit.

Venitul net provenit din dobânzi a crescut în mod semnificativ cu 17,1%, până la 546,4 milioane de lei (115,4 milioane EUR), de la 466,6 milioane de lei (100,2 milioane EUR) în trimestrul 1 al anului 2018, pe fondul unui trend de creștere a ratelor dobânzilor.

Venitul net din comisioane a crescut cu 2,4%, ajungând la 175,2 milioane de lei (37 milioane EUR), de la 171,2 milioane de lei (36,8 milioane EUR) în trimestrul 1 al anului 2018, într-o concurență acerbă și într-un mediu de piață foarte bine reglementat.

Rezultatul net provenit din tranzacționare a scăzut cu 47,9%, până la 58,1 milioane de lei (12,3 milioane EUR), de la 111,5 milioane de lei (24 milioane EUR) în trimestrul 1 al anului 2018, în principal datorită rezultatelor reduse din reevaluarea valutei și a swap-urilor pe cursuri de schimb.

Venitul operațional a crescut cu 4,4% până la 800,5 milioane de lei (169 milioane EUR), de la 767 milioane de lei (164,8 milioane EUR) trimestrul 1 al anului 2018, determinat în principal de veniturile nete din dobânzi în urma creșterii ratelor dobânzilor și de volumul de afaceri mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale în trimestrul 1 al anului 2019 au atins valoarea de 469,7 milioane de lei (99,2 milioane EUR), în creștere cu 18,8% față de 395,2 milioane de lei (84,9 milioane EUR) în trimestrul 1 al anului 2018, afectată de contribuția anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în anul 2019.

Astfel, raportul cost-venituri a crescut la 58,7% în trimestrul 1 al anului 2019, față de 51,5% în aceeași perioadă din 2018.

 

 

Costurile de risc și calitatea activelor

În ceea ce privește pierderea netă rezultată din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, BCR a consemnat o eliberare de provizion de 40,9 milioane de lei (8,6 milioane EUR), față de o valoare de 0,1 milioane de lei în trimestrul 1 al anului 2018, determinată de scăderea expunerii aflate în stare de nerambursare, precum și a ratei creditelor neperformante.

Rata NPL de 5,6%, la 31 martie 2019, a scăzut în continuare față de 5,8% la 31 decembrie 2018, determinat de recuperările ulterioare în segmentul corporate. Plafonul de acoperire a provizioanelor creditelor neperformante a ajuns la 100,9% în martie 2019.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate în conformitate cu standardele locale (doar banca) începând cu februarie 2019 se află la nivelul de 20,0%, cu mult peste cerințele de reglementare ale Băncii Naționale a României. De asemenea, rata capitalului de Rang 1+2 de 19,6% (Grupul BCR), începând cu decembrie 2018, indică în mod clar adecvarea puternică a capitalului BCR și susținerea continuă a Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una dintre cele mai puternice poziții de capital și de finanțare în rândul băncilor din România.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile, atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate,   consolidând astfel capacitatea de a genera venituri semnificative din activitatea sa de bază.

Împrumuturile și avansurile acordate clienților au crescut cu 3% ajungând la 37.505,0 milioane de lei (7.877,9 milioane EUR) la 31 martie 2019, de la 36.400,1 milioane de lei (7.805,3 milioane EUR) la 31 decembrie 2018, susținute atât de finanțările din retail, cât și de cele din segmentul corporate.

Depozitele clienților au scăzut cu 1,6% până la 54.241,4 milioane de lei (11.393,3 milioane EUR) la 31 martie 2019 față de 55.099 milioane de lei (11.815 milioane EUR) în decembrie 2018, fiind determinate de scăderea depozitelor corporate. Depozitele clienților rămân sursa principală de finanțare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanțare diversificate, inclusiv compania mamă.

Sursa: BCR

Articolul precedentReactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit 32 de zile
Articolul următorRata șomajului a stagnat în martie la 3,8%