O inițiativă a Patronatului băncilor, care își așteaptă finalizarea din 2015, a prins contur. Băncile au stabilit un set comun de reguli care privesc calitatea comunicării cu clienții debitori print-un nou Cod de Conduita prin care este modificat Codul adoptat după declanșarea crizei, în 2009..

”Banca va proceda la contactarea Debitorului în cazul constatării unei întârzieri de plată de mai mult de 30 de zile în scopul:  identificării cauzelor apariției întârzierii de plată și a înțelegerii situației specifice a Debitorului; furnizării de informații complete privind situația la zi a plăților/ întârzierilor de plată, respectiv în privința posibilelor consecințe legate de persistența și/sau amplificarea întârzierilor de plată; identificării celor mai potrivite soluții pentru achitarea obligațiilor de plată/ sprijinirea Debitorului, în vederea evitării procesului de executare a garanțiilor reale și/sau personale.” este consemnat în noul conduită al băncilor la capitolul Comunicarea cu debitorul.

Conform Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) industria bancară din România a adoptat documentul Principiile de bune practici bancare şi de conduită a Băncilor sunt ca parte integrantă din Codul de conduită al comunității bancare.

Acesta impune respectarea principiilor eticii bancare în raport cu toți participanții la piața sistemului bancar și pune accentul pe protecția consumatorului prin conlucrarea cu debitorii consumatori care se confruntă cu dificultăți financiare, inclusiv pentru a preîntâmpina iminența apariției unor astfel de situații.

Codul de Conduită al industriei bancare, care revizuiește Codul de Etică Bancară aprobat în anul 2009, este implementat de fiecare instituție de credit din România. Acesta urmăreşte creşterea atenţiei acordate intereselor clienţilor în relaţia cu băncile şi a încrederii publice în sistemul financiar-bancar, prin uniformizarea standardelor de integritate şi etică aplicabile între bănci și partenerii acestora precum clienții, autoritățile și angajații.

” Noul Cod stabileşte noi standarde de etică şi reguli de conduită, care vor fi respectate la nivelul întregii industrii bancare. Sunt reglementate, într-o abordare completă, de 360 de grade, relaţiile inter-bănci, dintre bănci şi clienţi, dintre instituțiile de credit şi autorităţi, dintre acestea şi angajaţi, şi între angajaţii din cadrul sistemului bancar. Se creează astfel un cadru unic, transparent şi predictibil de desfăşurare a activităţilor de relaţionare internă şi externă a sistemului bancar” a declarat cu ocazia anunțului făcut de CPBR, Sergiu Oprescu, Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).”

”România are nevoie de o infuzie masivă de încredere și credem că sistemul financiar bancar poate contribui mai activ la creșterea nivelului de încredere în societate, prin asumarea trecutului, acceptarea prezentului și implicarea în crearea de prosperitate în România.” spune și Sergiu Manea, Preşedintele Consiliului Director al Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR).

Printre noutățile aduse în comunicarea autoimpusă băncilor în relația cu clienții debitori, ultimii sunt încurajați  să adreseze proactiv situațiile cu care se confruntă, să răspundă cu promptitudine solicitărilor băncii, în special, în ceea ce privește furnizarea de informații pentru soluționarea acestor situații de natură să le afecteze capacitatea de rambursare a împrumuturilor aceasta incluzând, evident oferirea de informații despre situația lor financiară.

Aceste reguli sunt menite pentru a facilita dialogul care să conducă spre discutarea diverselor soluții propuse de către bancă în situații de incertitudine ce ar putea afecta posibilitățile de plată ale debitorilor.

În acest scop respectării prevederilor Codului și monitorizarea modului în care acesta este respectat, ARB a constituit un Juriu de Onoare. Acest organism va soluționa cazurile de încălcare a prevederilor Codului de Conduită de către oricare dintre membri, cele provenite din relațiile dintre băncile membre, precum și dintre acestea și autorități.

Deci, atitudine proactivă a băncilor și deschidere și mai mare încredere din  partea clienților. Cum încrederea clienților este mai curând un rezultat decât o chestiune ce se poate impune clienților, fie și prin contractele de creditare, aplicabilitatea Codului ține mai de responsabilizarea creditorilor.

Se poate spune, mai bine mai târziu decât niciodată. De urmărit rezultatele….

 

 

Articolul precedentBNR a împins ROBOR pe tobogan: ROBOR la 3 luni ajunge la 3,26%
Articolul următorUna caldă, una rece. Leul crește față de euro, dar pierde în fața dolarului

Comments are closed.