Administrația Publică pierde echivalentul a 6% din PIB, din cauza proastei colectări

Depozitele şi numerarul Administraţiei publice au scăzut cu 1,9 puncte procentuale, până la 6 la sută din PIB, pe seama plăților de rate și dobânzi în contul datoriei publice şi a cheltuielilor curente, iar poziția alte conturi de primit a scăzut cu 0,3 puncte
procentuale, ajungând la un nivel de 6,2 la sută din PIB, în principal pe fondul unei colectări mai reduse de taxe şi impozite, arată Banca Națională a României, care a publicat situația conturilor financiare ale Administrației publice.

Deficitul depozitelor și numerarului Administrației publice totaliza 13.363.560.000 lei, la finele trimestrului unu 2018, raportat la un PIB de 222.726.000.000 lei

Pe de altă parte, potrivit datelor BNR, creanţele financiare ale sectorului „Administraţii publice” , exprimate ca pondere în produsul intern brut, au scăzut cu 3,4 puncte procentuale, ajungând la valoarea de 21,2 la sută.

Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au diminuat cu 1,2 puncte procentuale,
ajungând la nivelul de 8,2 la sută din PIB.

Angajamentele financiare ale sectorului „Administraţii publice” (S.13) au scăzut ca pondere în produsul intern brut, atingând un nivel de 42 la sută, față de 43,8 la sută din PIB. Titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au crescut, ca pondere în PIB, cu 0,1 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 27,6 la sută din PIB. În conformitate cu strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, ce are în vedere îmbunătățirea scadenţei medii a titlurilor de valoare emise de administraţia publică, în perioada analizată a scăzut ponderea titlurilor de stat cu scadență originală până într-un an, în favoarea titlurilor de stat pe termen lung. Alte conturi de plătit au crescut cu 0,1 puncte procentuale, până la 8 la sută din PIB. Creditele atrase au scăzut cu 1,9 puncte procentuale, reprezentând 5,7 la sută din PIB la finele trimestrului I 2018 pe fondul rambursărilor efectuate atât pentru intern, cât şi pentru extern.

Sectorul „Administraţii publice” a înregistrat un necesar de finanţare în ambele perioade
analizate, respectiv de 0,9 la sută din PIB în trimestrul I 2018 şi 0,5 la sută din PIB în trimestrul I 2017.

Subsectorul „Administraţia centrală” a avut un necesar de finanţare atât în trimestrul I
2018 (1,3 la sută din PIB), cât şi în trimestrul I 2017 (1 la sută din PIB).

Subsectorul „Administraţiile locale” a înregistrat o capacitate de finanţare atât în
trimestrul I 2018 (0,3 la sută din PIB), cât şi în trimestrul I 2017 (0,5 la sută din PIB).

Subsectorul „Administraţiile de securitate socială” (S.1314) a înregistrat o capacitate de finanţare atât în trimestrul I 2018, cât şi în trimestrul I 2017, de 0,1 la sută din PIB.

Articolul precedentRomânia are termen șase luni să se alinieze noii Directive 5 a UE privind spălarea banilor
Articolul următorMai tare ca la Medicină. 11 candidați pe un loc. 303.964 șomeri și 27.145 locuri de muncă.

Comments are closed.