Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi modificarea care interzice acţiunile la purtător.

Astfel, societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în Registrul comerţului sunt obligate să transforme acţiunile la purtător în acţiuni nominative şi să comunice Ofi­ciului Registrului Comerţului, modificarea. Dacă nu face acest lucru, compania respectivă este dizol­vată.

Legea, care transpune cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, acordă un termen de grație de 18 luni pentru conformare.

Proiectul obligă o serie de instituţii numite „entităţi raportoare“ – băncile, administratorii de fonduri (inclusiv de pensii private), furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii etc. – să transmită către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor informări privind tranzacţii suspecte, dar şi tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro.

Nota de fundamentare a proiectului subliniază că, în considerarea numărului redus de societăţi emitente de acţiuni la purtător înregistrate în România (deci a impactului relativ mic asupra mediului de afaceri) şi, având în vedere soluţiile pentru care au optat şi celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) în transpunerea acestei directive, se propune eliminarea posibilităţii societăţilor pe acţiuni de a emite acţiuni la purtător şi acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei acţiunilor la purtător în acţiuni nominative în cazul societăţilor pe acţiuni deja înmatriculate în registrul comerţului.

„În acest scop, prin proiect se propune amendarea corelată a tuturor prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 care fac referire la conceptul de acţiune la purtător şi se instituie sancţiunea dizolvării judiciare în cazul în care nu se realizează conversia acţiunilor la purtător aflate actualmente în circuitul economic”, se menţionează în Nota de fundamentare.

Articolul precedentProiect: Guvernul vrea să înființeze Autoritatea Vamală. Care este motivul
Articolul următorSe repetă scenariul din 2008? Bursa de la New York a depășit un prag nemaiatins