Se schimbă din nou Codul Fiscal

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) continuă să modifice Codul Fiscal și de Procedură fiscală.

 

Sunt multe modificări, de la creșterea accizei la țigări, la impozitarea celor care închiriază apartamente în scop turistic.

Printre mãsurile care urmeazã sã fie adoptate, se numãrã:
În domeniul Codului fiscal:
  • Consolidarea fiscalã a impozitului pe profit datorat de grupurile fiscale de firme;
  • Excluderea din sfera veniturilor impozabile, pentru veniturile din salarii, a folosirii în scop personal a anumitor vehicule care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitãții economice și se aflã în patrimoniul persoanelor juridice ce aplicã regimul de impozitare a microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activitãți;
  • Reglementarea obligațiilor de calcul, reținere, platã și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor în bani și în naturã primite de angajat de la terți.

Impozitul pe profit pentru un grup fiscal

Se propune calculul și plata impozitului pe profit prin stabilirea și înregistrarea unui grup fiscal.

Regulile fiscale propuse sunt:

  • grupul este opțional și va putea fi format din contribuabilii care plătesc impozit pe profit;
  • se dețin drepturi de participare/vot în comun de min. 75% (condiție care trebuie îndeplinită atât cu 1 an anterior, cât la data înființării grupului și care trebuie menținută pe perioada de consolidare a grupului);

Impozitul pe profit și persoanele juridice în scop patrimonial

Conform notei de fundamentre, cu toate măsurile fiscale speciale reglementate până în prezent, anumite părți componente locale ale unui cult religios, ca și contribuabili plătitori de impozit pe profit, consideră venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal, veniturile obținute din activitățile proprii, desfășurate potrivit legii, nedatorând impozit pe profit dar îndeplinind obligații fiscal-procedurale complexe bazate pe date financiar-contabile furnizate, în special, de contabilitatea în partidă dublă reglementată potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru persoanele juridice care se constituie/înfiintează cu scop patrimonial.

Astfel, spune MFP, aceste entități se confruntă cu costuri administrative și de conformare împovărătoare care erodează substanța veniturilor destinate exclusiv activităților/acţiunilor legate de cult sau nonprofit și care obstrucționează, astfel, efectuarea respectivelor activități care deservesc comunitățile de credincioși. În scopul susținerii unităților locale de cult se propune încadrarea acestora în categoria persoanelor juridice române care nu intră sub incidenţa prevederilor titlului II ”Impozitul pe profit” din Codul fiscal, măsură care are ca efect principal nedepunerea declarației anuale de impozit pe profit de către aceste entități.

 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Se propune abrogarea prevederilor referitoare la aplicarea cotei de 1% pentru persoanele juridice române nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi care sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice.
În calculul bazei impozabile se propune scăderea veniturilor din dividende pentru asigurarea unui tratament fiscal unitar cu deținătorii de capital, plătitori de impozit pe profit, potrivit Hotnews.ro.
  • Pentru contribuabilii care ies din sistemul de impunere în cursul anului fiscal, se propune ca includerea diferențelor favorabile de curs valutar să se efectueze ca elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit.
  • În vederea clarificării nivelului veniturilor utilizate pentru încadrarea ca microîntreprindere precum și pentru stabilirea limitei de ieșire din sistemul de impunere în cursul unui an fiscal se propune includerea tuturor elementelor de calcul ale bazei impozabile, atât veniturile cât și celelalte elemente:rezervele, diferențele favorabile de curs valutar, reducerile comerciale, etc. Mai multe modificări aici
Articolul precedentRomânia, a doua cea mai mare creștere economică din UE, în al doilea trimestru
Articolul următorRecesiunea economică, inevitabilă în 2020