Fonduri nerambursabile de 250.000 lei pentru IMM, prin Programul Comerț și Servicii 2018. 

Microintreprinderile, firmele mici și mijlocii din România care vor să-și dezvolte afacerile vor putea să acceseze, în anumite condiții, fonduri nerambursabile de până la 250.000 de lei, prin Programul Comerț și Servicii 2018.

Bugetul total alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018 este de 49.949.000 lei.

Prin Program, beneficiarii eligibili vor primi o valoare a ajutorului financiar nerambutrsabil (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA). Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.
Ajutorul de minimis acordat prin prezența măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

“Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA)”, se arată în Procedura de implementare, prezentată de Fiscalitatea.ro

Beneficiarii sunt obligați pentru o perioada de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare – 2019, 2020, 2021 – să mențînă investiția pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziționate în cadrul programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioada nedeterminată, indiferent de normă de muncă.

Schemă de ajutor de minimis urmărește:
– întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață;
– dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii de piață.

Prezența schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Prin Program, beneficiarii eligibili vor primi o valoare a ajutorului financiar nerambutrsabil (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA). Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.
Ajutorul de minimis acordat prin prezența măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

 

Articolul precedentSuprinzător! Energia electrică din România, cu un sfert mai ieftină decât în țările din regiune
Articolul următorUE a pregătit o listă de taxe pentru importuri din SUA de 20 miliarde euro

Comments are closed.