Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele 10 luni cu un deficit de 28,83 miliarde lei (6,03 miliarde euro), 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 37,9% mai mare faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care cheltuielile de personal au crescut cu 19,5%, arată datele publicate, vineri, pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În primele 10 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB. Execuţia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB, faţă de deficitul de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016.

În primele 10 luni din 2019, veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 261,1 miliarde lei, reprezentând 25,3% din PIB, comparativ cu 24,6% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2018.

Procentual, veniturile au fost cu 12,4% mai mari, respectiv o creştere cu 28,8 miliarde lei, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Se înregistrează creşteri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+14,4%, respectiv o creştere cu 11,6 miliarde lei), impozit pe profit (+13,1%, respectiv o creştere cu 1,9 miliarde lei), TVA (+11,8%, respectiv o creştere cu 5,7 miliarde lei), accize (+9,1%, respectiv o creştere cu 2,2 miliarde lei).

Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA în creştere cu 11,8% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 53,6 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 12,9% respectiv o creştere cu 0,7 miliarde lei. Se înregistrează scăderi ale încasărilor cu 49,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 15,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 289,9 miliarde lei, cu 14,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 19,5% mai mari faţă de cele realizate în primele zece luni ale anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 16,6% faţă de primele zece luni ale anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu subvenţiile cu 12,5%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, şi cu 15% de la 1 septembrie 2019, ajungând de la 1.100 lei la 1.125 lei, precum şi de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei (de la 1 iulie 2018) şi de la 640 lei la 704 lei ( începând cu septembrie 2019).

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 26,8 miliarde lei, cu 30,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

Articolul precedentCând va fi gata bugetul pe 2020? Ce deficit este luat în calcul?
Articolul următorMinistrul Finanțelor: Neprofesioniștii, leneșii și pilele din fiecare minster pleacă acasă