Creșterea cheltuielilor salariale și a dobânzilor au contribuit cel mai mult la dublarea deficitului bugetar

Deficitul bugetar s-a dublat în primele nouă luni ale anului, pe fondul creșterii cheltuielilor și dobânzilor și a scăderii impozitului pe venit.

Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, se arată în comunicatu periodic publicat pe site-ul de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Aceasta reprezintă o dublare față de aceeași perioadaă din anul precedent când precentul era subunitar, respectiv 0,8%.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205 miliarde lei, reprezentând 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșteri la constribuțiile de asigurări și TVA

Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,3%) și din veniturile nefiscale (+19,4%). Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

„Se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA astfel, acestea au crescut cu 9,0% față de realizările aceleiași perioade din 2017, ajungând la o valoare de 42,4 miliarde lei pe primele nouă luni ale anului în curs. Veniturile din accize au fost în sumă de 21,0 miliarde lei (2,2% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului 2017”, menționează comunicatul MFP.

Scăderi la încasările din impozitul pe salarii și venit

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 25,3% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 37,2% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 9,4 miliarde lei cu 25,0% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeași perioadă. Aceste sumă este aferentă cadrului financiar 2014-2020. Avem însă o problemă la decontări din banii UE. Sumele primite în contul plăților efectuate și prefinanțări au scăzut cu 8,%.

Dacă la acest capitol sumele nu sunt mari, în schimb la capitolul ”Cheltuieli pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe (fondur UE nr) este o scădere de 31%. Practic pe exercițiile financiare mai vechi se pare ca nu Romania nu mai contează. În compensare există se dă o mai mare atenție, pe cadrul financiar valabil până în 2020.

Cheltuieli cu 18,4% mai mari

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari față  de aceeași perioadă din anul  precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 6,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,5%.

Dobânzi în creștere cu 21,5%

Dobânzile sunt cu 21,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

 

Articolul precedentEfectul BNR asupra ROBOR: Scădere pe toată linia
Articolul următorAtenție ce dați din casă, după 1 nov! În ce situații ANAF vă poate sancționa dacă nu utilizați jurnalul electronic de încasări

Comments are closed.