15,6 % dintre români lucrează la stat, 2,9% sunt șomeri, iar 32,2% sunt inactivi

În anul 2018, populaţia ocupată cuprindea 8689 mii persoane, în uşoară creştere (+18mii persoane) comparativ cu anul anterior. Dintre acestea 96,5% erau persoane ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani), informează INS

În anul 2018, populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) era de 12930 mii persoane,
reprezentând 66,2% din populaţia totală. Din totalul acestei categorii de populaţie,
64,8% erau persoane ocupate, 2,9% şomeri şi 32,3% persoane inactive.

Analiza distribuţiei pe grupe de vârstă a populaţiei ocupate indică faptul că ponderea
cea mai mare era deţinută de persoanele în vârstă de 35-44 ani (28,5%), urmate de cele
din grupa 45-54 ani (26,1%). Tinerii de 15-24 ani reprezentau 6,0% din populaţia
ocupată.

Analizând repartizarea populaţiei ocupate după nivelul de instruire se constată că
ponderile cele mai mari erau deţinute de persoanele cu studii liceale (39,9%), urmate de
cele cu studii superioare (20,5%) şi de persoanele care au absolvit învățământul
profesional (17,4%).Ponderea persoanelor cu nivel de instruire primar sau fără şcoală absolvită era de 2,7%.

Distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional arată că salariaţii deţin cea mai mare pondere în totalul populaţiei ocupate (74,8% în anul 2018). Lucrătorii pe cont
propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau, în anul 2018, 24,2% din
populaţia ocupată.

În anul 2018, pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, salariaţii s-au
concentrat în proporţie de 60,1% în servicii, 36,8% în industrie şi construcţii şi 3,1% în
ramurile agricole.Din distribuţia numărului de salariaţi după regimul de lucru se observă faptul că majoritatea (98,9%) erau salariaţi angajaţi permanent.

În anul 2018, repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că
sectorul privat a absorbit 83,2% din persoanele ocupate, peste jumǎtate dintre acestea
(51,0%) locuind în mediul urban.
Sectorul privat a fost preponderent în următoarele activităţi ale economiei naţionale:
agricultură, silvicultură şi pescuit (98,8%), comerţ (98,4%), construcţii (98,3%),
hoteluri şi restaurante (97,8%), industria prelucrătoare (97,2%).

Sectorul public concentra 15,6% din populaţia ocupată. Cele mai multe persoane care
lucrau în sectorul public (74,3%) erau din mediul urban, 54,7 % erau femei, iar 75,5%
lucrau în administraţie publică şi apărare, în învățământ şi în sănătate şi asistenţă socială.

Numărul şomerilor definiţi conform criteriilor BIM a fost în anul 2018 de 380 mii
persoane, în scădere cu 15,5% faţă de anul precedent.

Articolul precedentActivele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 2,1 miliarde de lei
Articolul următorStatul continuă se împrumută de la populație! Programul Tezaur, extins până la sfârșitul anului